Mo.- Fr. 08:00 - 18:00 | Live Chat | Contact
+++ ALLEEN VOOR EEN KORTTIJD: Upgradeset voor 1128€ gratis +++

gegevensbescherming

Privacybeleid

Tenzij hieronder anders is bepaald, is de verstrekking van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan zal geen gevolgen hebben. Dit geldt alleen voor zover bij de verdere verwerking niet anders is bepaald.
"Persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser aan ons of aan onze webhoster / IT-dienstverlener doorgegeven en in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO van ons doorslaggevend legitiem belang om een probleemloze werking van onze website te verzekeren en om onze diensten te verbeteren.

Orders voor klantenrekeningen

Klantenrekening
Bij het openen van een klantenrekening verzamelen wij uw persoonsgegevens in de mate die daar wordt gespecificeerd. De gegevensverwerking heeft tot doel uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Uw klantenrekening zal dan worden verwijderd.

Verzameling, verwerking en doorgifte van persoonsgegevens voor bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de afhandeling van uw vragen. De verstrekking van de gegevens is noodzakelijk voor de sluiting van het contract. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kan geen overeenkomst worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
In dit verband worden uw gegevens bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u geselecteerde verzendbedrijven en dropshipping providers, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.

Contact Beoordelingen Nieuwsbrief

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt. De gegevensverwerking heeft tot doel contact met u op te nemen. Door uw bericht te verzenden, stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan gewist, tenzij u hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

Verzamelen van gegevens bij het schrijven van een commentaar
Wanneer u commentaar geeft op een artikel of een bijdrage, verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen voor zover die door u zijn verstrekt. De verwerking dient om commentaar mogelijk te maken en commentaar weer te geven. Door uw commentaar te verzenden, stemt u in met de verwerking van de toegezonden gegevens. De verwerking wordt uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Uw persoonsgegevens zullen dan worden gewist.

Wanneer uw commentaar wordt gepubliceerd, zullen de naam en het e-mailadres dat u hebt opgegeven, worden gepubliceerd.

Bovendien wordt, wanneer u uw commentaar indient, uw IP-adres opgeslagen om misbruik van de commentaarfunctie te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Door uw commentaar te verzenden, stemt u in met de verwerking van de toegezonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Uw IP-adres zal dan worden verwijderd.

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de afwikkeling van de overeenkomst, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, mits u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. Daartoe kunt u zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door de desbetreffende link in de nieuwsbrief te gebruiken of door ons een kennisgeving te sturen. Uw e-mailadres zal dan uit de distributielijst worden verwijderd.

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van rechtstreekse reclame
Wij gebruiken uw e-mailadres, dat wij hebben ontvangen in verband met de verkoop van goederen of diensten, voor het elektronisch verzenden van reclame voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds van ons hebt gekocht, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik. Het verstrekken van het e-mailadres is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Indien deze niet wordt verstrekt, kan geen overeenkomst worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO van ons doorslaggevend legitiem belang in directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons daarvan in kennis te stellen. De contactgegevens voor de uitoefening van het bezwaarschrift staan in het impressum. U kunt ook gebruik maken van de link die hiertoe in de reclame-e-mail is opgenomen. Dit brengt geen andere kosten mee dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Verzenddienst leverancier goederenbeheer

Doorsturen van e-mail adres naar verzendbedrijf voor informatie over verzendstatus
In het kader van de contractafwikkeling geven wij uw e-mailadres door aan de expediteur, voor zover u daarmee tijdens de bestelprocedure uitdrukkelijk hebt ingestemd. Het doel van het doorgeven van uw e-mail adres is om u per e-mail te informeren over de status van de verzending. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het vervoersbedrijf daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden.

Gebruik van een extern systeem voor goederenbeheer
Wij gebruiken een enterprise resource planning-systeem voor de verwerking van contracten in het kader van de orderverwerking. Hiertoe worden uw persoonsgegevens die in het kader van de bestelling zijn verzameld, doorgegeven aan
Pickware GmbH, Goebelstr. 21, 64293 Darmstadt, Duitsland
easybill GmbH, Düsselstr. 21, 41654 Kaarst, Duitsland
doorgegeven.

Betalingsdienstaanbieder

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal. U kunt dit vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser bij het opnieuw oproepen van de website op unieke wijze kan worden geïdentificeerd.
Wij gebruiken deze cookies om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.
De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO van ons doorslaggevend legitiem belang om de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod te waarborgen.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom hebt u volledige controle over het gebruik van cookies. Door het selecteren van de juiste technische instellingen in uw internetbrowser, kunt u worden gewaarschuwd voordat cookies worden geplaatst en individueel beslissen over de aanvaarding ervan, alsmede het opslaan van cookies en de overdracht van de gegevens die zij bevatten voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Wij wijzen u er echter op dat u dan wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.
Hoe u cookies kunt beheren (inclusief het uitschakelen) in de belangrijkste browsers, kunt u vinden door op de onderstaande links te klikken:
Chrome-browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Analyse Reclame Communicatie

De hieronder beschreven gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO voor ons doorslaggevend legitiem belang

- bij de vraaggerichte en doelgerichte vormgeving van de website, bijvoorbeeld in het geval van analyse- en statistiekinstrumenten.

- om bezoekers van de site te benaderen met op interesses gebaseerde reclame, bv. bij het traceren van conversies

- directe communicatie met klanten, bijvoorbeeld met live chat tools.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Gebruik van Google Analytics
Op onze website maken wij gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is derhalve het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.
Google heeft zichzelf gecertificeerd conform de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en is derhalve verplicht de Europese richtlijnen inzake gegevensbescherming na te leven.
U kunt het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de] verkrijgbare browserplug-in te downloaden en te installeren.
Om te voorkomen dat gegevens door Google Analytics op verschillende apparaten worden verzameld en opgeslagen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat in de toekomst uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden op alle systemen en apparaten die u gebruikt, wil dit volledig effectief zijn. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er weer verzoeken naar Google gestuurd. Als u hier klikt, zal de opt-out cookie worden ingesteld: Opt-out van Google Analytics.
Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u terecht op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/.

Gebruik van LiveZilla
Wij gebruiken op onze website het analyseprogramma van LiveZilla GmbH (Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen; "LiveZilla").
De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers. Daartoe worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De met behulp van LiveZilla-technologieën verzamelde gegevens zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene en zullen niet worden samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Gebruik van de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google
Wij gebruiken de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") op onze website.
Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is derhalve het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De toepassing dient voor het analyseren van bezoekersgedrag en bezoekersinteresses.
Voor de analyse van het gebruik van de website, die de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties, maakt Google gebruik van cookies. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website te registreren, alsmede geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens van de bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Google heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en heeft zich er aldus toe verbonden de Europese richtsnoeren inzake gegevensbescherming na te leven.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de.
U kunt ook het gebruik van cookies door derden verhinderen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te bezoeken en de daar verstrekte verdere informatie over de opt-out toe te passen.
Voor meer informatie over Google Remarketing en het bijbehorende privacybeleid kunt u terecht op: https://www.google.com/privacy/ads/.

Gebruik van Google Ads conversion tracking
Wij gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en in deze context conversie tracking (bezoek actie evaluatie). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is derhalve de met Google verbonden onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier worden getraceerd op websites van Ads klanten.
De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Google heeft zichzelf gecertificeerd in het kader van de overeenkomst tussen de VS en de EU inzake gegevensbescherming "Privacy Shield" en heeft zich er aldus toe verbonden de Europese richtsnoeren inzake gegevensbescherming na te leven.
U kunt gepersonaliseerde reclame voor u uitschakelen in de reclame-instellingen van Google. Instructies over hoe dit moet, vindt u op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
U kunt ook het gebruik van cookies door derden verhinderen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te bezoeken en de daar gegeven verdere informatie over de opt-out toe te passen.
U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken.
Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/.

Gebruik van het Live Chat Systeem LiveZilla
Op onze website maken wij gebruik van het live-chatsysteem van LiveZilla GmbH (Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen; "LiveZilla").
Het systeem dient voor de communicatie tussen u en ons als aanbieders. Daarbij worden ook gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden aangemaakt.
Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De met behulp van LiveZilla-technologieën verzamelde gegevens zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren, zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene, en zullen niet worden samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

 

Plug-ins

Gebruik van YouTube
Wij gebruiken de functie voor het insluiten van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube") op onze website.YouTube is een bedrijf dat gelieerd is aan Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
De functie toont video's die bij YouTube zijn gedeponeerd in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Als gevolg daarvan slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt er informatie over die video doorgestuurd naar YouTube en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Google heeft zichzelf gecertificeerd conform de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en is derhalve verplicht de Europese richtlijnen inzake gegevensbescherming na te leven.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en manieren om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

Gebruik van GoogleMaps
Wij gebruiken de functie voor het insluiten van GoogleMaps-kaarten van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") op onze website.
Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is derhalve het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Daarbij verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens van bezoekers van de websites wanneer zij de pagina's oproepen waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd.
Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Google heeft zichzelf gecertificeerd conform de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en is derhalve verplicht de Europese richtlijnen inzake gegevensbescherming na te leven.
De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO vanuit het gerechtvaardigde belang bij een vraaggerichte en doelgerichte vormgeving van onze website.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html. Daar hebt u ook de mogelijkheid om in het Privacy Center uw instellingen te wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.

Gebruik van Google reCAPTCHA
Wij gebruiken de reCAPTCHA-dienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") op onze website.
Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is derhalve de met Google verbonden onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.Het doel van de query is onderscheid te maken tussen invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking. Daartoe wordt uw input doorgegeven aan Google en daar verder gebruikt. Daarnaast worden het IP-adres en, indien nodig, andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst, aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden door Google verwerkt binnen de Europese Unie en kunnen ook worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Google heeft zichzelf gecertificeerd conform de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en is derhalve verplicht de Europese richtlijnen inzake gegevensbescherming na te leven.
De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO vanuit het gerechtvaardigd belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en het bijbehorende privacybeleid kunt u vinden op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy.

Rechten van de betrokkene en bewaartermijn

Duur van de opslag
Na de volledige afhandeling van het contract worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de termijn gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
U heeft de volgende rechten volgens Art. 15 tot 20 DSGVO indien aan de wettelijke vereisten is voldaan: het recht op informatie, op correctie, op wissen, op beperking van de verwerking, op dataportabiliteit.
Bovendien hebt u overeenkomstig art. 21, lid 1, DSGVO het recht bezwaar te maken tegen verwerking op grond van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO en tegen verwerking met het oog op direct marketing.

Neem contact met ons op als u wilt. U vindt de contactgegevens in ons impressum.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig art. 77 DSGVO heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Recht van bezwaar
Indien de hier opgesomde verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO, hebt u het recht om te allen tijde om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst.
Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betrokken gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons daarvan in kennis te stellen. Nadat bezwaar is gemaakt, zullen wij de verwerking van de betrokken gegevens met het oog op direct marketing stopzetten.

Laatst bekeken
Naar boven